Växjö

Intresseanmälan

Alla som senast valdagen den 11 september har fyllt 18 år är välkomna att skicka in en intresseanmälan i formuläret nedan.

I fältet Övrigt, kan du fylla i mer information om dig själv, till exempel yrke/sysselsättning, språkkunskaper eller annan erfarenhet.

Under Övrigt kan du även meddela om du är intresserade att vara röstmottagare vid förtidsröstningen som börjar 18 dagar innan valdagen. Du måste i så fall ha möjlighet att jobba både på vardagar och helger, dagtid och kvällar.

Även om du inte får en plats i det första skedet behöver vi ha ett antal reserver. Vi hör i så fall av oss och frågar om du kan tänka dig att vara reserv.

OBS! De som var röstmottagare i samband med de EU-valet 2019 behöver inte göra någon intresseanmälan, utan kommer kontaktas av valnämnden.

Din intresseanmälan kommer att behandlas i ett dataregister. Registret används för att kunna administrera röstmottagare och för utbetalning av arvoden. Valnämnden är personuppgiftsansvarig och vill du ha ett registerutdrag kan du kontakta valnämndens kansli:
Post: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö
Besök: Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
Telefon: 0470-410 00
E-post: valnamnden@vaxjo.se

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, kan du läsa mer om det på www.vaxjo.se/gdprKandidatur
Kandiderar du till riksdag, kommunfullmäktige eller regionfullmäktige vid 2022 års val eller gjorde det 2018