Växjö

Information till dig som vill bli röstmottagare

Vill du arbeta som röstmottagare vid valet 2022? Skicka ett mejl till valnamnden@vaxjo.se så kommer vi meddela dig när denna sida öppnar igen inför valet.

Att arbeta som röstmottagare

I Växjö kommun finns det 51 valdistrikt med tillhörande vallokaler. Vallokalerna ligger oftast i skolor eller samlingslokaler. Under valdagen arbetar fem till sex personer i varje vallokal (varav en är ordförande och en är vice ordförande). Ordförande och vice ordförande är någon som arbetat ett antal val tidigare. De leder arbetet under dagen och lämnar in och redovisar rösterna i kommunhuset på valnatten.

Arbetet för röstmottagarna börjar på söndag morgon, cirka kl. 07.00, med att ställa i ordning lokalen och förbereda röstningen som börjar kl. 08.00 (vissa valdistrikt väljer att ställa iordning vallokalen redan på lördagen). Ordföranden leder och fördelar uppgifter som till exempel att hålla ordning i valsedelställ, pricka av i röstlängden, kontrollera väljarnas identitet, granska inkomna förtidsröster.

Efter stängning kl. 20.00 (21.00 vid EP-val) arbetar alla med att öppna och räkna alla röster - ett val i taget. När allt är färdigräknat ska material packas och lokalen ställas i ordning, varefter ordförande lämnar rösterna till valnämnden och röstmottagarna kan gå hem. Arbetet kan pågå till efter midnatt.

Läs gärna även det av valnämnden beslutade dokumentet Uppdragsbeskrivning för röstmottagare i Växjö kommun

Utbildning
Det är obligatoriskt för samtliga röstmottagare att genomgå valnämndens utbildning och ett arvode utgår för deltagande. Utbildningarna äger normalt rum under kvällstid veckorna före valet.

Arvode
Valnämnden ersätter alla röstmottagare med ett skattepliktigt fast arvode. Arvode utgår endast vid fullgjord tjänstgöring.

Allmän information
Denna sida riktar sig till röstmottagare. Allmän valinformation finner du på följande hemsidor:

Valnämnden i Växjö kommun

Valmyndigheten