Växjö

Information till dig som vill bli röstmottagare

Vill du arbeta som röstmottagare vid EU-valet 2024? Mejla till valnamnden@vaxjo.se. Valdagen är söndagen den 9 juni 2024.

Att arbeta som röstmottagare

I Växjö kommun finns det 56 valdistrikt med tillhörande vallokaler. Vallokalerna ligger oftast i skolor eller samlingslokaler. Under valdagen arbetar fem till sju personer i varje vallokal (varav en är ordförande och en är vice ordförande). Ordförande och vice ordförande är någon som arbetat ett antal val tidigare. De leder arbetet under dagen och lämnar in och redovisar rösterna i kommunhuset på valnatten.

Arbetet för röstmottagarna börjar på söndag morgon, cirka kl. 07.00, med att ställa i ordning lokalen och förbereda röstningen som börjar kl. 08.00 (vissa valdistrikt väljer att ställa iordning vallokalen redan på lördagen). Ordföranden leder och fördelar uppgifter som till exempel att hålla ordning i valsedelställ, pricka av i röstlängden, kontrollera väljarnas identitet eller granska inkomna förtidsröster.

Efter stängning kl. 20.00 (21.00 vid EP-val) arbetar alla med att öppna och räkna alla röster - ett val i taget. När allt är färdigräknat ska material packas och lokalen ställas i ordning, varefter ordförande och en annan röstmottagare lämnar rösterna till valnämnden och övriga röstmottagare kan gå hem. Arbetet kan pågå till efter midnatt.

Växjö kommun söker även personer som vill jobba som röstmottagare under förtidsröstningen som startar 18 dagar innan valdagen. Meddela oss om du även är intresserad av detta uppdrag. Du måste då kunna jobba på både vardagar och helger, dagtid och kvällstid.

Utbildning
Det är obligatoriskt för samtliga röstmottagare att genomgå valnämndens utbildning och ett arvode utgår för deltagande.

Arvode
Valnämnden ersätter alla röstmottagare med ett skattepliktigt fast arvode. Arvode utgår endast vid fullgjord tjänstgöring. Röstmottagare som jobbar med förtidsröstning ersätts med ett skattepliktigt rörligt arvode. Arvodet för 2022 års val finns här: Arvoden vid valet 2022

Mer information
Vill du läsa mer om updraget som röstmottagare  har Valmyndigheten mer information på denna webbplats: Röstmottagare - Valcentralen

Allmän information
Denna sida riktar sig till röstmottagare. Allmän valinformation finner du på följande hemsidor:

Valnämnden i Växjö kommun

Valmyndigheten